Συναγερμοί

Συστήματα συναγερμών

Κατηγορίες συναγερμών

Συναγερμοί σπιτιών

Συναγερμοί αυτοκινήτων

Λειτουργία συναγερμού

Παρακολούθηση
Συναγερμοί σπιτιών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Συναγερμοί σπιτιών ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΣΠΙΤΙΩΝ

Είδη συναγερμών

Οι συναγερμοί είναι βασικά δύο ειδών: Ενσύρματοι που απαιτούν καλωδίωση για να εγκατασταθούν και ασύρματοι που δεν απαιτούν χρήση καλωδίων.

Οι ενσύρματοι συναγερμοί χρειάζονται εγκατάσταση από ειδικό συνεργείο, ενώ τους ασύρματους μπορείτε να τους εγκαταστήσετε μόνοι σας. Υπάρχουν ακόμη συναγερμοί αυτοκινήτων (αν το αυτοκίνητο σας δεν έχει), μοτοσυκλετών, ακόμη και συναγερμός ποδηλάτου.


Κατηγορίες συστημάτων ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας διακρίνονται ανάλογα τη χρήση που προορίζονται.

Έτσι, έχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες:

Συναγερμοί για σπίτια
Συναγερμοί για καταστήματα
Συναγερμοί για εργοστάσια
Συναγερμοί για αυτοκίνητα
Συναγερμοί για μοτοσυκλέτες
Συναγερμοί για νοιχτούς χώρους

Τα συστήματα και ο εξοπλισμός διαφέρουν ανάλογα την κατηγορία ενώ το κόστος τους εξαρτάται και από τους παράγοντες (μάρκα συναγερμού, χρόνο εγγύησης, δυνατότητα service, δυσκολία εγκατάστασης, βαθμό ζήτησης του εκάστοτε προϊόντος κ.λ.π.).