Συναγερμοί

Συστήματα συναγερμών

Κατηγορίες συναγερμών

Συναγερμοί σπιτιών

Συναγερμοί αυτοκινήτων

Λειτουργία συναγερμού

Παρακολούθηση
Συναγερμοί σπιτιών ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Συναγερμοί σπιτιών ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΣΠΙΤΙΩΝ


Συστήματα παρακολούθησης

Τα συστήματα παρακολούθησης και οι συναγερμοί σπιτιών με όλα τα αξεσουάρ ασφαλείας που τους συνοδεύουν αποτελούν την εγγύηση ασφάλειας και προστασίας του προσωπικού σας χώρου και των δικών σας ανθρώπων.

Όμως η ασφάλεια αυτών των συστημάτων μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη σε γραφεία, τράπεζες, καταστήματα, δημόσιες υπηρεσίες, εργοστάσια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις προσφέροντας σιγουριά και προστασία από κάθε επίδοξο εισβολέα.


Όργανα παρακολούθησης

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός συστήματος ασφαλείας είναι οι κάμερες παρακολούθησης. Παρέχουν την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και αποτελούν σημαντικό μέρος του των συστημάτων παρακολούθησης του σπιτιού σας ή άλλου κτιρίου, είτε από την εταιρεία συστημάτων συναγερμού είτε από εσάς του ίδιους, ακόμη και από απόσταση. Υπάρχουν ενσύρματες κάμερες και ασύρματες κάμερες παρακολούθησης. Οι ενσύρματες κάμερες παρακολούθησης τείνουν να αντικατασταθούν από τις ασύρματες κάμερες που λειτουργούν μέσω ίντερνετ. Κάποιες από αυτές, εξοπλισμένες με αισθητήρες κίνησης επιτρέπουν την παρακολούθηση μέσω ίντερνετ και έχουν την δυνατότητα να στείλουν εικόνα στον ηλεκτρονική υπολογιστή σας, όπου και αν βρίσκεστε ώστε να ενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας.

Στις ασύρματες κάμερες μέσω ίντερνετ συμπεριλαμβάνονται και οι κάμερες ΙΡ οι οποίες λειτουργούν χωρίς την βοήθεια υπολογιστή. Αυτές έχουν ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή με ειδικό λογισμικό που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής λειτουργίας.

Επίσης, εκτός από τις σταθερές κάμερες, υπάρχουν και οι κινητές κάμερες (PTZ) oι οποίες είναι μάλιστα πολύ διαδεδομένες. Οι κινητές κάμερες παρακολούθησης (ΡΤΖ) έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις και να εστιάζονται και έξω από το πλάνο μίας εικόνας. Αυτό συμβαίνει χάρη σε ένα μοναδικό συνδυασμό μιας κινητής κεφαλής και ενός φακού. Αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ενός συστήματος παρακολούθησης και λειτουργούν με βάση τον συνδυασμό ψηφιακής εστίασης και οπτικής εστίασης.

Η συνολική εστίαση μιας κινητής κάμερας παρακολούθησης μπορεί να υπολογισθεί με πολλαπλασιασμό της ψηφιακής επί την οπτική εστίαση. ΄Οσον αφορά τον χειρισμό και την λειτουργία μιας κινητής κάμερας παρακολούθησης απαιτούνται ένας δέκτης και ένα πληκτρολόγιο. Οι περισσότερες κινητές κάμερες παρακολούθησης έχουν ενσωματωμένους δέκτες.